Dobry Sposób Na Naprawienie Odczytu I Zapisu Na Poziomie Użytkownika W Systemie Windows Server 2008 Jest Aktywny

Jeśli odkryjesz, które uprawnienia na poziomie użytkownika systemu Windows Server 2008 są zależne od kodów błędów na Twoim notebooku, możesz sprawdzić wiele z tych poprawek.

Rozwiąż wszystkie problemy z komputerem jednym kliknięciem. Najlepsze narzędzie do naprawy systemu Windows dla Ciebie!

Naprawdę nie jesteś zarezerwowany do wyboru jednego standardowego tłumienia uprawnień (Pełna kontrola, Modyfikacja, Odczyt i wykonanie, Wyświetlanie zawartości folderu, Odczyt lub zapis). Zamiast wybierać jedną z indywidualnych opcji, możesz ustawić swoje dość unikalne uprawnienia w zależności od tego, co dana osoba chce, aby użytkownicy mogli robić.

Dotyczy: Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server next, Windows 8

Jakie są zwykle dwa rodzaje pozwolenia na wejście?

Uprawnienia obejmują czytanie, pisanie i dodatkowo nic.

Ten temat referencyjny dla specjalistów IT zawiera przegląd i łącza zawierające informacje o ustawieniach zasad bezpieczeństwa projektu dotyczących praw użytkownika dostępnych w dowolnym pojedynczym systemie operacyjnym Windows.

Prawa użytkownika definiują obecnie opcje, z których użytkownik może skorzystać, aby się zalogować. Prawa użytkownika rozmazują się na poziomie lokalnego komputera domowego i umożliwiają odwiedzającym wykonywanie pracy domowej na komputerze, znanym również jako domena. Logowanie z zabezpieczeniami użytkownika obejmuje prawa i uprawnienia. Odpowiednie prawa do surfowania w sieci kontrolują, kto ma uprawnienia do logowania się do komputera, a dokładniej, w jaki sposób mogą się logować. Uprawnienia praw użytkownika kontrolują dostęp, aby upewnić się, że zasoby komputera i domeny i mogą potencjalnie zastąpić uprawnienia ustawione dla niektórych obiektów. Prawa użytkownika są kontrolowane w zasadach grupy w sekcji Użytkownicy dla mojego konkretnego elementu przypisania praw.

Uwolnij komputer w ciągu kilku minut

Szukasz oprogramowania, które pomoże Ci naprawić komputer z systemem Windows? Nie szukaj dalej niż Restoro! Ta potężna aplikacja może szybko i łatwo identyfikować i usuwać wiele typowych błędów systemu Windows, chronić Cię przed utratą plików i awarią sprzętu oraz optymalizować system pod kątem maksymalnej wydajności. Więc nie męcz się dłużej z powolnym lub uszkodzonym komputerem — pobierz Restoro już dziś!

 • 1. Pobierz i zainstaluj Reimage
 • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Przywróć”, aby rozpocząć proces przywracania

 • Każdy odwiedzający prawo ma stałą nazwę połączoną z nazwą grupy przywódców politycznych. Zaleca się używanie powtarzających się nazw, aby nadać użytkownikowi najważniejsze prawo do rejestrowania zdarzeń. Prawdopodobnie skonfigurujesz przyjazne dla użytkownika ustawienia przypisywania praw w linii prostej za konsolą zarządzania zasadami grupy (GPMC) w obszarze Konfiguracja komputeraUstawienia systemu WindowsUstawienia zabezpieczeńZasady lokalnePrzypisania praw użytkownika lub na komputerze lokalnym za pomocą Edytora lokalnych zasad grupy (gpedit .msk) .

  Aby zapoznać się z planami ubezpieczenia i informacjami na temat zmiany zasad bezpieczeństwa, zobacz Konfigurowanie opcji zasad bezpieczeństwa.

  Tabela obserwacyjna łączy wszystkie ustawienia zabezpieczeń komputera i zapewnia, że ​​każde z nich jest zawsze atrakcyjne. Opisy ustawień składają się z informacji o oknach dialogowych, zaleceń dotyczących konfigurowania wszystkich ustawień polityk, wartości domyślnych, korzystania z różnic wersji systemu oraz dodatkowo polityk, rozwiązań do zarządzania bezpieczeństwem.

 • 2 minuty większości czytania
 • Uprawnienia obiektów Active Directory

  Każdy obiekt w Active Directory ma ostatnio doskonałą ilość kontroli dostępu (ACL), która zwykle oznacza, że ​​będziesz mógł zmienić uprawnienia do tego artykułu. Obejmuje to elementy widoczne za pośrednictwem wszystkich konsoli zarządzania użytkownikami i komputerami usługi Active Directory oraz obiekty widoczne za pośrednictwem tej konkretnej konsoli zarządzania ADSI z witryn Lokacje i usługi usługi Active Directory, programu Edycja lub programu Ldp.exe. Dość powszechnym narzędziem używanym do uzyskiwania dostępu do obiektów usługi Active Directory są Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Jednak niektóre z wcześniej wspomnianych narzędzi mogłyby być użyte do wykonania niezbyt złożonego zadania kontrolowania dostępu do sprzętu w tych usługach katalogowych.

  Uprawnienia do uzyskania dostępu do obiektów LOB usługi Active Directory dzielą się na dwie szerokie kategorie: uprawnienia podstawowe i uprawnienia, które można zapamiętać. Specjalny zapis do odczytu to inne szczegółowe funkcje, które można bez trudu zastosować do obiektu. Domyślne uprawnienie jest generowane z każdej grupy ważnych uprawnień, aby umożliwić lub uniemożliwić konkretną funkcję. Na przykład domyślne uprawnienia do odczytu obejmują specjalne właściwości rozumienia wyboru wpisów „Uprawnienia do odczytu”, „Wyświetl zawartość” i „Wszyscy”.

  Domyślne uprawnienia

  Jakie powinny być prawa użytkownika w systemie Windows?

  Uprawnienia użytkownika określają, w jaki sposób jeden konkretny użytkownik może zalogować się do tego systemu. Prawa użytkownika są zwykle stosowane w drodze do poświadczeń urządzenia lokalnego i umożliwiają klientom wykonywanie zadań na sprzęcie lub domenie. Prawa użytkownika obejmują prawa i uprawnienia logowania.

  Aby wyświetlić wszystkie standardowe uprawnienia dla zabawki Active Directory na bieżącej partycji witryn przesyłania domeny, przejdź do strony Zabezpieczenia znajdującej się za właściwościami tego obiektu w konsoli zarządzania Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

  Strona Bezpieczeństwo śledzi te grupy lub nazwy użytkowników, którym niedawno przyznano uprawnienia dla celu. Jeśli wybierzesz grupę lub od czasu do czasu wpis użytkownika, nie będzie wątpliwości, że będą odpowiednie uprawnienia, które pomogą Ci odrzucić ten wpis. The Best Way To Fix User Level Permissions In Windows Server 2008 Is Based On
  Det Bästa Sättet Att Fixa Behörigheter På Användarnivå I Windows Server 2008 är Baserat På
  Лучший способ стратегии. этот план разрешений на уровне пользователя в Windows Server 2008 основан на
  La Mejor Forma De Corregir Los Permisos De Nivel De Usuario En Windows Server 2008 Se Basa En
  Il Modo Migliore Per Correggere Le Autorizzazioni A Livello Di Abbonato In Windows Server 2007 Si Basa Su
  De Ongelooflijk Beste Manier Om De Locatierechten Van Gebruikers In Windows Server 2008 Te Herstellen, Is Gebaseerd Op
  La Meilleure Façon De Corriger Les Autorisations De Niveau Utilisateur Présentes Dans Windows Server 2008 Est Basée Sur
  A Melhor Maneira De Corrigir Permissões De Nível De Usuário Da Internet No Windows Server 2010 é Baseada Em
  Windows Server 2008에서 사용자 수준 권한을 수정하는 가장 좋은 방법은 다음을 기반으로 합니다.
  Die äußerste Methode Zum Festlegen Der Benutzerberechtigungen Für Fertigkeiten In Windows Server 2008 Muss Auf