Fast Fel 1050 42s01 Online

Lös alla dina PC-problem med ett klick. Det bästa Windows-reparationsverktyget för dig!

Innehållstyp CREATE TABLE (    contenttypeid INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,    Klass VARBINARY(50) INTE NULL,    Paket-ID INT UNSIGNED NOT NULL,    canplace ENUM('0','1') NOT NULL DEFAULT '0',    cansearch ENUM('0','1') NOT NULL DEFAULT '0',    du kan markera ENUM('0','1') DEFAULT '0',    du kan ansluta ENUM('0','1') DEFAULT '0',    isaggregator ENUM('0', '1') INTE NULL DEFAULT '0',    PRIMÄRNYCKEL (identifierare av innehållstyp),    Paketklass UNIK NYCKEL (paket-id, klass));

EDIT: mer, för inte alla tror på mig 🙂

BESKRIV innehållstyp

1146 elektronisk tabell ‘gunzfact_vbforumdb.contenttype’ finns förmodligen inte

SKAPA TABELL gunzfact_vbforumdb.contenttype(contenttypeid INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT ,Klass VARBINARY(25) INTE NULL,Paket-ID INT UNSIGNED NOT NULL,canplace ENUM('1' '0', ) NOT NULL DEFAULT '0',cansearch ENUM('1' '0', ) NOT NULL DEFAULT '0',cantag ENUM('1' '0', ) DEFAULT '0',du kan ansluta ENUM('1' '0', ) DEFAULT '0',isaggregator ENUM('1' '0', ) NOT NULL DEFAULT '0',PRIMÄRNYCKEL (innehållstyp),

Hur kan jag fixa en tabell som redan finns i SQL?

För att ändra detta klickar du på Alternativ på alla verktygsmenyn, expanderar Design och klickar sedan på Tabeller och databasdesigner. Markera eller avmarkera kryssrutan Förhindra att spara ändringar som kräver tabellåterställning.

1050 – Innehållstypsområdet finns redan

fel 1050 42s01 på raden

Om ALTER TABLE kraschar MySQL-maskinen lämnar programvaran föräldralösa poster i InnoDB-ordboken. Det är irriterande eftersom tiden närmar sig när du kör samma sak ALTER-frågetabell, ger den efter med felet:

Meddelandet förklarar exakt varför det har publicerats och hur man kan hantera det. A

Skapa ett enkelt tillfälligt soffbord med en uppdateringsbar struktur. Det minskande tabellnamnet ser ut som #sql-ib712.

Kopiera varje enskild post från källtabell till icke-permanent tabell

Hur fixar jag fel 1050?

Navigera till MySQL-filen där du installerade den.På min marknad, gå till datakatalogen inuti.Välj din fantastiska databas för att logga in.När data körs skapas presentationerna i formatet “.frm”.I allmänhet, ta bort en fil från vilken typ av specifik tabell som helst.Skapa nu skrivbordet igen.

En temporär tabell är en normal InnoDB-tabell, förutom att den definitivt är synlig för användaren. Skapar en mycket inodb synonymordbok för ett litet bord i förhållande till alla andra konferensbord. MySQL

om det kraschar i ALTER-programmets medium, slutar lexikonet med en mycket riktigt föräldralös tabell.

Vi skulle inte ha något emot om alla tillfälliga tabellnamn var godtyckliga. Men det gör det inte, och om du säkert kunde köra ALTER TABLE igen, kommer InnoDB att erbjuda en som väljer samma namn för en tabell. Om en postroll för att producera en tabell med samma juridiska namn redan finns i det nya lexikonet, kommer nästa ALTER-sats förmodligen att misslyckas.

Så här åtgärdar du “FEL 1050 (42S01) i bara sortiment 1: Tabell ‘sakila/#sql-ib712’ chanser finns”

MySQL är en ganska besvärlig möjlighet. Kort sagt, köpare Du måste tipsa MySQL med en falsk .frm-information för att släppa en tillfällig tabell med en specifik SQL-fråga. Detta lyckas, men bra, den falska kontorsmodellen i .frm-filen måste passa in i vilken struktur som helst i ordboken. Det är faktiskt så lätt att hitta någon annanstans. Lyckligtvis är detta inte nödvändigt.

DROP TABLE tar inte bara bort poster från en InnoDB-ordbok, DROP gör samma sak i databasen.

I händelse av DROP of TABLE måste du ange varje exakt tabellnamn, och i scenariot med DROP mellan DATABASE kommer InnoDB sannolikt att släppa alla konferenstabeller för min givna databas.

För att få nästan vilken uppenbar ordbok som helst för en viss länkad information måste vi göra exakt följande:

Jag skulle säga ta bort den riktiga databasen (den är praktiskt taget tom nu, specifika tabeller finns i tmp1234)

Flytta alla bankettbord till en tillfällig databas för att säkerställa att de är original.

Här är ett riktigt manus som vanligtvis utför denna prövning. Det ska alltid köras från det mesta av mysql-roten och ska ansluta till servern om du inte frågar om ett lösenord. Alla slutar publicera i databasen innan de kör det här skriptet.

för databasen i `mysql -NBe “VISA DATABASER” | grep -wv Mysql -datorfiler med numerisk -e Mysql info-schema -e -ation performance-schema`; gör

Hur njuter jag av att jag inte har valt någon databas?

Du behöver returnera [databasnamn] med webbadressen till databasen som finns på din MySQL-server. Du kan och även använda kommandot SHOW DATABASES på vägen för att se de nya namnen på var och en av databaserna som finns tillgängliga på din server. Felet bör åtgärdas så snabbt som mysql svarar med en renoverad databas som visas ovan.

c=`mysql -NBe “välj COUNT(*) från information_schema.tables DÄR TABLE_SCHEMA är lika med ‘$db’ OCH TABLE_TYPE <> ‘BASE TABLE'”`

fel 1050 42s01 vid linjen

förutsatt [ “$c” -ne 4 ]; så

echo “$db har handskfack utan bas (vyer, etc.)”

för t i `mysql -NBe “VÄLJ TABELLNAMN FRÅN informationsschema.TABLER DÄR TABLE_SCHEMA betyder OCH ‘$db’ TABLE_TYPE motsvarar ‘BASTABELL'”`; gör

echo “Flytta $db.$t för att få in den riktiga $db_tmp.$t”

-e mysql “BYT DAMN TABELL `$db`.`$t` TILL `$db_tmp`.`$t`”

n=`mysql -e “VISA TABELLER” “$db”| toalett -l`

närhelst [ $n -ne 0 Then

A]; echo “Det finns $n tabeller som en del av $db, detta kommer inte att krascha!”

för t över `mysql -NBe “SELECT TABLE_NAME FROM information_schema.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = AND ‘$db_tmp’ TABLE_TYPE = ‘BASE TABLE'”`; gör

Få PC felfri på några minuter

Letar du efter programvara som hjälper dig att fixa din Windows-dator? Se inte längre än till Restoro! Denna kraftfulla applikation kan snabbt och enkelt identifiera och lösa ett brett utbud av vanliga Windows-fel, skydda dig från filförlust och maskinvarufel och optimera ditt system för maximal prestanda. Så lida inte längre av en långsam eller kraschad dator - ladda ner Restoro idag!

 • 1. Ladda ner och installera Reimage
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Återställ" för att starta återställningsprocessen

 • Ange “Flytta $db_tmp.$t till $db.$t”

  mysql -e TABELL “byt namn på `$db_tmp`.`$t` till `$db`.`$t`”

  Hur släpper jag ett pokerbord i MySQL?

  För att permanent ta bort bänkskivan, kör följande sats var som helst genom att använda MySQL-skalet: DROP TABLE table1; Ersätt tabell1 med namnet på alla tabeller som du vill ta bort duplicerat innehåll. Utdata bekräftar att plattformen har tappats.

  n=`mysql “VISA TABELLER från vitaminer” “$db_tmp”| toalett -l`

  Går din dator långsamt och ger dig sorg? I så fall kan det vara dags för en Reimage.

  Fixed Error 1050 42s01 Online
  Fout 1050 42s01 Online Opgelost
  Naprawiono Błąd 1050 42s01 Online
  Risolto Errore 1050 42s01 Online
  Fehler 1050 42s01 Online Behoben
  Corregido Error 1050 42s01 En Línea
  Correction De L’erreur 1050 42s01 En Ligne
  Corrigido Erro 1050 42s01 Online
  Исправлена ​​ошибка 1050 42s01 онлайн
  온라인 오류 1050 42s01 수정